Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 3

14/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 3.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 2

27/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 2.

[Thông báo] Nhận chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao (2016 và 2017)

23/12/2019

Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT đã quá hạn của năm 2016 và 2017.

Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11 -2019

19/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 1

09/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 1.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 13-10-2019

08/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 13-10-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 2

24/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 2.

[Thông báo] Thành lập bộ phận hỗ trợ sữa chữa và cài đặt máy tính (HCMUE.iCare)

23/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo thành lập bộ phận sữa chữa và cài đặt máy tính (HCMUE.iCare).

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 1

17/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 1.