[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 278 đợt 2

14/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 278 đợt 2.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020

05/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 08-12-2019 và 12-01-2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 10-05-2020

02/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 10-05-2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 278 đợt 1

28/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 278 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 2

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 6)

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 6).

[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

17/04/2020

[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

[Thông báo] Về việc tạm nghỉ làm việc tại phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020

01/04/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tạm nghỉ làm tại việc phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020.

[Thông báo] Về việc tạm thay đổi lịch làm việc phòng Ghi danh

23/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc điều chỉnh lịch làm việc Phòng Ghi danh.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 5)

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 5).