[Thông báo] Mẫu đơn phúc khảo

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về mẫu đơn phúc khảo kì thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tại trường chuyên THPT Trần Hưng Đạo, Bình Thuận.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 10 và 24/06/2018

22/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 10 và 24-06-2018.

[Thông báo] Mẫu đơn phúc khảo SV K43 - HKII (2017-2018)

18/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tiếp nhận phúc khảo SV K43 trong khoảng thời gian 18->30-08-2018.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 261 - Đợt 2

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 261 đợt 2.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt thi SV K43 - HKII (2017 - 2018)

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 8, năm 2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 22/07/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 261 - Đợt 1

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 261 đợt 1.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 7, năm 2018.

[Thông báo] Trung Tâm Tin Học Tham Quan Nghỉ Dưỡng Hè 2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ dưỡng toàn Trung tâm 4 ngày.