[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 268 đợt 2

08/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 268 đợt 2.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

04/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 04, năm 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi ngày 20-01 và 03-03-2019

26/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 20-01 và 03-03-2019.

image

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật

23/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên kĩ thuật phòng máy.

[Thông báo] Đã có điểm thi 17-03-2019

23/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 268 đợt 1

25/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 268 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 267 đợt 1

16/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 267 đợt 1.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

13/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 03, năm 2019.

Thông báo đăng kí tham gia cuộc thi moswc 2019

10/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc đăng kí tham gia cuộc thi MOSWC 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 06-01-2019

09/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 06-01-2019.