[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 22/07/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 261 - Đợt 1

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 261 đợt 1.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 7, năm 2018.

[Thông báo] Trung Tâm Tin Học Tham Quan Nghỉ Dưỡng Hè 2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ dưỡng toàn Trung tâm 4 ngày.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260 - Đợt 2

14/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260 đợt 2.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 13/05/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 13-05-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 23 và 24-06-2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Tin tức] Mẫu Đăng Kí Thi Tự Do

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về mẫu đơn đăng kí thi tự do.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 10-06-2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.