[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 2

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/05/2020.

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/05/2020

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 10-05-2020

14/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 6)

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 6).

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/05/2020.

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 10/05/2020

[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

17/04/2020

[Thông báo] Về việc kéo dài thời gian học tập trực tuyến đối với sinh viên, học viên

[Thông báo] Về việc triển khai dạy học trực tuyến đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản HKII (2019-2020)

01/04/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản HKII (2019-2020)

[Thông báo] Về việc tạm nghỉ làm việc tại phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020

01/04/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tạm nghỉ làm tại việc phòng Ghi danh từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-4-2020.

[Thông báo] Về việc tạm thay đổi lịch làm việc phòng Ghi danh

23/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc điều chỉnh lịch làm việc Phòng Ghi danh.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 5)

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 5).