[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 3

14/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 3.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 08-12-2019

13/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k45 - học kì 1

11/12/2019

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k45 học kì 1

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi từ 18-08-2019 đến 03-11-2019

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ các đợt thi từ 18-08-2019 đến 03-11-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/12/2019

05/12/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 08/12/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 24-11-2019

28/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 2

27/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 2.

[Thông báo] Nhận chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao (2016 và 2017)

23/12/2019

Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT đã quá hạn của năm 2016 và 2017.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/11/2019

20/11/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/11/2019

Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11 -2019

19/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11-2019.