[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 26/07/2020

23/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 26/07/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 12-07-2020

17/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 19/07/2020

15/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/07/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 279 đợt 2

11/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 279 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/07/2020

09/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/07/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27 và 28-06-2020

02/07/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 279 đợt 1

28/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 279 đợt 1.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 31-05-2020

24/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ thi từ kỳ thi ngày 31-05-2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/06/2020 và 28/06/2020

25/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 27/06/2020 và 28/06/2020.

[Thông báo] Lịch thi các kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản (tháng 6, 7 năm 2020)

22/06/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch thi các kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản (tháng 6, 7 năm 2020).