Tài liệu Ôn tập tin học nâng cao

Tác giả: Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển, Lê Thanh Dũng, Trần Hữu Cường

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Giá niêm yết: 50.000 VNĐ

Phân loại: Tin học ứng dụngTin học nâng cao

ISBN: 978-604-958-872-3

Kích thước: 19 x 26 cm