Nhảy đến nội dung

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 3)

16/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 3).

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020.

14/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học dến hết ngày 01/03/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật)

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật).

Phòng ghi danh:

280 An Dương Vương, P4, Q5, TpHCM

Điện thoại:

(028) 38 392 549