Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn đăng ký thi tự do trực tuyến

http://thsp.edu.vn/dangkythi

Phòng ghi danh:

280 An Dương Vương, P4, Q5, TpHCM

Điện thoại:

(028) 38 392 549