[6 buổi] Ôn tập Ứng Dụng CNTT Cơ Bản (Trực Tuyến)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
M
Thứ 3-6 (18h00 - 20h00)
Lớp học trực tuyến
N
T7&CN (sáng 9h-11h)
Lớp học trực tuyến
K
T7&CN (chiều 14h-16h)
Lớp học trực tuyến

dkn

ud02