[15 buổi] Ứng dụng CNTT Cơ Bản (trực tuyến)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
F
Thứ 2-4-6 (18h00 - 20h00)
Lớp học trực tuyến
M
T7&CN (sáng 9h-11h; chiều 14h-16h)
Lớp học trực tuyến

dkn

289-ud