[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB vào chiều ngày 09/06/2019

05/06/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 09/06/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi 26-05-2019

03/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm và danh sách thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 07-04-2019

29/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 07-04-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 270 đợt 1

27/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 270 đợt 1.

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k44 - học kì 2

29/05/2019

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì 2

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 26/05/2019

22/05/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào chiều ngày 26/05/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi 12-05-2019

18/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm và danh sách thi.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/05/2019

16/05/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/05/2019

[Thông báo] Lịch thi sinh viên K44 thi THCB học kì II - Đợt 2

17/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k44 thi tin học cơ bản học kì 2 - đợt 2

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 31-03-2019

14/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 31-03-2019.