[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 26-05-2019

10/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 26-05-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 271 đợt 2

09/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 271 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 06/07/2019 và 07/07/2019

03/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 06/07/2019 và 07/07/2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi 23-06-2019

28/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm và danh sách thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 271 đợt 1

24/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 271 đợt 1.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 23/06/2019

03/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 23/06/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 12-05 và 19-05-2019

19/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 12-05 và 19-05-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi 09-06-2019

13/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm và danh sách thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 21-04-2019

13/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 21-04-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 270 đợt 2

10/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 270 đợt 2.