[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 17-03-2019

12/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 17-03-2019.

Thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương, chiến thắng 30/04 và quốc tế lao động 01/05

12/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và quốc tế Lao động 1/5.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản

10/04/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản.

[Thông báo] Đã có điểm thi 31-03-2019

10/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 268 đợt 2

08/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 268 đợt 2.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

04/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 04, năm 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi ngày 20-01 và 03-03-2019

26/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 20-01 và 03-03-2019.

image

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật

23/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên kĩ thuật phòng máy.

[Thông báo] Đã có điểm thi 17-03-2019

23/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 268 đợt 1

25/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 268 đợt 1.