[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 08-09-2019

14/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 15/09/2019

11/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 15/09/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/09/2019

06/09/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 08/09/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 21,23-07-2019

31/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 21 và 23-07-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 18-08-2019

31/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 06 và 07-07-2019

23/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 06 và 07-07-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 18/08/2019

31/08/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 18/08/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 09-06 và 23-06-2019

14/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 09-06 và 23-06-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 04/08/2019

31/08/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 04/08/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 21/07/2019

25/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 21/07/2019