[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 261 - Đợt 1

26/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 261 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260 - Đợt 2

14/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260

06/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 259 - Đợt 2

14/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 259 đợt 2.