[Thông báo] Nhận chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao (2016 và 2017)

Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT đã quá hạn của năm 2016 và 2017, như sau:

Thời gian:

Vào các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần, từ 13g00 đến 16g00. Từ ngày 02/12/2019 đến hết 31/12/2019.

Địa điểm:

‒ Văn Phòng Trung tâm Tin học A003, A004 (dãy A, bên cạnh phòng y tế)

‒ Liên hệ: Cô Huyền , điện thoại: 028 38 300 609

Lưu ý khi đến nhận:

‒ Mang CMND/thẻ Căn cước công dân (bản chính) khi đến nhận chứng chỉ.

‒ Chỉ giải quyết cho nhận thay khi có Giấy ủy quyền hợp lệ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

‒ Chỉ phát chứng chỉ của các kỳ thi trong năm 2016 và 2017 trong thời hạn nêu trên.

‒ Sau thời hạn trên, Trung tâm Tin học sẽ lưu kho các chứng chỉ không có người đến nhận và không chịu trách nhiệm về sự bàn giao chứng chỉ. Ngoại lệ sẽ được xem xét và giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.

Ngày đăng: 21/11/2019, NhanLe.