[Thông báo] Lịch thi sinh viên K45 thi THCB học kì I

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

  Đã có lịch thi môn tin học căn bản sinh viên k45 học kì 1:

   - Lịch thi đính kèm <Xem chi tiết>

Ngày đăng: 06-11-2019, NhanLe.