[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  NGÀY 12/05/2019

Căn cứ theo Quyết định số: 1336/QĐ-ĐHSP ký ngày 06/05/2019 thành lập Hội đồng thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 12/05/2019.

Danh sách thí sinh dự thi đính kèm<Xem chi tiết> (Thí sinh xem giờ thi và phòng thi tại đây)

Ngày đăng: 09-05-2019, NhanLe.