DI CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC

DI CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC

TRƯỚC TẾT NHÀ B SẼ ĐƯỢC THI CÔNG

TRUNG TÂM CẦN HOÀN TẤT CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC VỀ KHU E TRƯỚC 15.1.2014.

DỰ KIẾN 2 ĐỢT:

ĐỢT 1: THỨ 7 11.1.2014, 8:30 BẮT ĐẦU DI CHUYỂN

ĐỢT 2: PHẦN CÒN LẠI, NẾU CÒN, THỨ 3 14.1, 8:30

MỜI QUÝ THẦY CÔ ANH CHỊ CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG HỖ TRỢ MỘT TAY.

 

GĐ, 7.1