[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260 - Đợt 2

14/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260 đợt 2.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 13/05/2018

05/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 13-05-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 23 và 24-06-2018

03/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Tin tức] Mẫu Đăng Kí Thi Tự Do

30/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về mẫu đơn đăng kí thi tự do.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 260

06/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 260.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 10-06-2018

22/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 259 - Đợt 2

14/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 259 đợt 2.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 27-05-2018

12/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Tin Tức] Có Thể Bạn Chưa Biết

08/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo mở thêm ghi danh tại phòng R&D Labs.

[Thông báo] Đã Có Chứng Chỉ Đợt Thi Ngày 22-04-2018

08/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 22/04/2018.