[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/05/2019

16/05/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/05/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 31-03-2019

14/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 31-03-2019.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/05/2019

09/05/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB vào chiều ngày 12/05/2019

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 21/04/2019

19/04/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB vào chiều ngày 21/04/2019

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản

10/04/2019

Trung tâm Tin học - ĐHSP xin thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

04/04/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 04, năm 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi ngày 20-01 và 03-03-2019

26/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 20-01 và 03-03-2019.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

13/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 03, năm 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 06-01-2019

09/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 06-01-2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 09-12-2018

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 09-12-2018.