[Thông báo] Tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao

10/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 8, năm 2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 22/07/2018

01/08/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

26/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 7, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 13/05/2018

05/07/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 13-05-2018.

[Tin tức] Mẫu Đăng Kí Thi Tự Do

30/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về mẫu đơn đăng kí thi tự do.

[Thông báo] Đã Có Chứng Chỉ Đợt Thi Ngày 22-04-2018

08/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 22/04/2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 08/04/2018

08/06/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 08-04-2018.