[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 1

09/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 1.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 13-10-2019

08/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 13-10-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 2

24/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 2.

[Thông báo] Thành lập bộ phận hỗ trợ sữa chữa và cài đặt máy tính (HCMUE.iCare)

23/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo thành lập bộ phận sữa chữa và cài đặt máy tính (HCMUE.iCare).

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 275 đợt 1

17/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 275 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 2

03/10/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 274 đợt 1

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 274 đợt 1.

[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

16/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 273 đợt 2

03/09/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 273 đợt 2.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 273 đợt 1

20/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 273 đợt 1.