THÔNG BÁO KHẨN

GỬI TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ - ANH CHỊ CỘNG TÁC VIÊN 

1. ĐÃ CÓ $ COI THI TỰ DO 3 KÌ : HB, VTLT & DHSP

2. ĐÃ CÓ BẢNG LƯƠNG 215/ii

3. DO CÒN MỘT SỐ THẦY CÔ CHƯA CÓ ĐỊA CHỈ GMAIL ĐỂ ADD VÀO GROUP CỦA TRUNG TÂM NÊN TẠM DỪNG PHÁT TIỀN COI THI TỰ DO VÀ LƯƠNG KÌ NÀY.

VIỆC CÓ ĐỊA CHỈ GMAIL TẠO ĐIỀU KIỆN TRUNG TÂM THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ CÁC THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN THUẬN LỢI VÀ DỄ DÀNG HƠN

HƯỚNG DẪN:

1. CÁC THẦY CHƯA CÓ ĐỊA CHỈ GMAIL TẠO MỘT ĐỊA CHỈ GMAIL,

2. EMAIL ĐẾN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐỂ CÔ NGÂN ADD VÀO GROUP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN TỪ CÔ NGÂN ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ DANH SÁCH GMAIL CỦA TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ CỘNG TÁC VIÊN, CÁC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ CỘNG TÁC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỰ ĐỘNG ĐẦU TIÊN RẤT VUI :

MỜI THẦY CÔ, ANH CHỊ CỘNG TÁC VIÊN GẶP THẦY VIỆT NHẬN TIỀN COI THI TỰ DO VÀ CHỜ NGHE THÔNG BÁO LƯƠNG ĐÃ ĐẾN TÀI KHOẢN AGB.

XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN CÁC THẦY CÔ, VÌ CÔNG VIỆC CHUNG CỦA TRUNG TÂM.