Các đợt cấp chứng chỉ A, B, C năm 2015

alt

 

Các đợt xét và cấp chứng chỉ trong năm 2015 gồm:

 

Đợt 1: ngày 1.4

 Hạn chót nhận hồ sơ 28/02

Đợt 2: ngày 1.6

 Hạn chót nhận hồ sơ 30/04

Đợt 3: ngày 1.8

 Hạn chót nhận hồ sơ 30/06

Đợt 4: ngày 1.10

Hạn chót nhận hồ sơ 31/08

Đợt 5: ngày 1.12.2014

Hạn chót nhận hồ sơ 31/10

Nếu anh/chị nào cần gấp chứng chỉ A,B để hoàn tất hồ sơ cá nhân thì vui lòng đến Trung Tâm để làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất chương trình A,B.

 
Trân trọng,

BGĐ