Thông báo lịch nghỉ lễ 2-9 Trung tâm Tin học - Đại học Sư Phạm

Trung tâm Tin học thông báo về lịch nghỉ lễ 2-9 như sau:

- Thứ 7, 02/09/2017 Trung tâm nghỉ lễ đến hết thứ 2, 04/09/2017.

- Thứ 3, 05/09/2017 Trung tâm làm việc bình thường.

Trân trọng.