Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

 PHỤ LỤC 01 - THÔNG TIN VẮN TẮT HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ BẢN

1. Tên học phần: Tin học cơ bản

2. Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to Information Technology

3. Mã học phần: TTTH.001

 xem chi tiết

Read more: Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

Năm học 2015-2016-HKI-Điểm thi Học phần Tin học Cơ bản

Xem thêm...

Các bạn sinh viên muốn chấm phúc khảo điểm thi học kỳ, vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng ghi danh (Bộ phận Giáo vụ).


Xem chi tiết Hướng dẫn và quy định dành cho Sinh viên HK1 tại đây.

 

 

 

 

 

Năm học 2015-2016-HKI-Lịch thực hành sinh viên 11:30 đến 13:00

Trung Tâm Tin Học trân trọng thông báo, bắt đầu từ tuần sau (19/10/2015) tất cả các lớp sinh viên sẽ đến thực hành theo bảng phân công sau.

Chương trình tin học căn bản dành cho sinh viên K41 năm học 2015-2016 Trường ĐH Sư Phạm TPHCM - Học kỳ II

-Đề cương chương trình

-Hướng dẫn và quy định đối với sinh viên

-Nội quy phòng máy

-Thời gian thực học 60 tiết (tương đương 10 tuần): bắt đầu từ ngày 22/02/2016

-Thời gian tự học: 10 tiết (trong phòng máy có GV hỗ trợ, bắt đầu từ tuần thứ 4 trở đi)

-Thời gian ôn tập: tuần thứ 11

-Thời gian thi: tuần thứ 12