Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

 PHỤ LỤC 01 - THÔNG TIN VẮN TẮT HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ BẢN

1. Tên học phần: Tin học cơ bản

2. Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to Information Technology

3. Mã học phần: TTTH.001

 xem chi tiết

Read more: Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin áp dụng cho sinh viên đào tạo hệ chính quy trình độ đại học

Sinh viên thuộc tất cả các ngành đào tạo bắt buộc phải hoàn thành chương trình Tin học cơ bản được ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, có chứng chỉ A Tin học quốc gia (hoặc tương đương) mới được xét công nhận tốt nghiệp.

Xem toàn văn

 

Năm học 2015-2016-HKI-Điểm thi Học phần Tin học Cơ bản

Xem thêm...

Các bạn sinh viên muốn chấm phúc khảo điểm thi học kỳ, vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng ghi danh (Bộ phận Giáo vụ).


Xem chi tiết Hướng dẫn và quy định dành cho Sinh viên HK1 tại đây.

 

 

 

 

 

Chương trình tin học căn bản dành cho sinh viên K41 năm học 2015-2016 Trường ĐH Sư Phạm TPHCM - Học kỳ I

-Đề cương chương trình

-Hướng dẫn và quy định đối với sinh viên

-Nội quy phòng máy

-Thời gian thực học 60 tiết (tương đương 10 tuần): từ ngày 5/10/2015 đến12/12/2015

-Thời gian tự học: 10 tiết (trong phòng máy có GV hỗ trợ, bắt đầu từ tuần thứ 4 trở đi)

-Thời gian thi: 21 đến 26/12/2015

-Đề thi mẫu Word gồm 2 tập tin: 1 đề thi word và 1 bản thô Word. Download tại đây

-Đề thi mẫu Excel Download tại đây.