DANH SÁCH SINH VIÊN K42 THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Sinh viên bấm vào liên kết bên dưới để tải về thông tin thi cấp chứng chỉ THCB, chú ý:

- Tất cả sinh viên đk thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản thi tập trụng tại Dãy E 280 An Dương Vương.

- Sv kiểm tra lại thông tin cá nhân ( MSSV,họ tên, ngày sinh, nơi sinh), nếu có sai sót thông báo về văn phòng 221 Nguyễn Văn Cừ hoăc C.Mùi:0165.941.9128, trước 17g00 ngày 26/04/2017.

Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết

- Những SV chưa bổ sung thông tin cá nhân vui lòng liên hệ phòng 221 Nguyễn Văn Cừ hoăc C.Mùi:0165.941.9128 để bổ sung (gấp).

- Những SV không bổ sung đầy đủ hồ sơ sẽ không được vào phòng thi.

Trân trọng.

Danh sách sinh viên thi thực hành

Danh sách sinh viên thi lý thuyết

Hướng dẫn và Quy định đối với sinh viên tham gia học tập - học phần TIN HỌC CƠ BẢN - HK2 - Năm học 2016-2017, Khóa sinh viên: K.42

Dưới đây là văn bản hướng dẫn và quy định đối với các bạn sinh viên tham gia học phần TIN HỌC CƠ BẢN - HK2 - Năm học 2016-2017 khóa 42.

Để tải về, các bạn bấm vào Đây

Lịch thi lý thuyết - Dành cho sinh viên K42 (2016-2017)

Các bạn sinh viên bấm vào liên kết bên dưới để xem thông tin về thời gian và phòng thi môn thi THCB - phần Lý thuyết.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Chú ý:

  • Các bạn thí sinh có đăng ký thi nhưng KHÔNG có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ với văn phòng trước thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2016.  Sau thời gian này, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
  • Tất cả các phòng thi được tổ chức tại Dãy E, Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

Quy định đối với sinh viên K42 - HKI

Các bạn sinh viên bấm vào để tải về trực tiếp theo link bên dưới.

Download