THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI POWERPOINT SINH VIÊN K43 - HK I (2017-2018)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Đã có điểm thi Powerpoint của sinh viên K43 - HK I (2017-2018).

- Sinh viên tra cứu điểm thi trên trang https://online.hcmue.edu.vn của trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh.

Phúc khảo:

- Thời gian nhận phúc khảo điểm Powerpoint từ ngày 21/11/2017 kết thúc ngày 05/12/2017.

- Hết thời hạn trên, Trung Tâm Tin Học không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến điểm thi Powerpoint của sinh viên.

Liên hệ:

- Mọi thắc mắc xin phản hồi về văn phòng ghi danh 221 Nguyễn Văn Cừ (SĐT: 028 38 392 549 - 028 38 300 609) để kip thời điều chỉnh. 

Trân trọng.

Bảng điểm chi tiết SVK43 - HK I thi Powerpoint <xem chi tiết>

Ngày đăng: 15-11-2017, NhanLe