DANH SÁCH SINH VIÊN K43 - HỌC KỲ I - THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Sinh viên bấm vào liên kết bên dưới để tải về thông tin thi môn THCB, chú ý:

Đối với sinh viên không đăng kí dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản:

- Tất cả sinh viên thi thực hành môn Tin học cơ bản tập trung tại Dãy E 280 An Dương Vương. Ngày thi sẽ trùng với ngày học môn THCB theo thời khóa biểu của sinh viên tại trường.

- Thời gian thi sẽ bắt đầu từ ngày 21/11/2017 kết thúc ngày 27/11/2017.

Đối với sinh viên có đăng kí dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản:

- Tất cả sinh viên thi thực hành môn Tin học cơ bản tập trung tại Dãy E 280 An Dương Vương. Ngày thi sẽ trùng với ngày học môn THCB theo thời khóa biểu của sinh viên tại trường.

- Thời gian thi thực hành sẽ bắt đầu từ ngày 21/11/2017 kết thúc ngày 27/11/2017.

- Tất cả sinh viên thi lý thuyết môn Tin học cơ bản tập trung tại Dãy E 280 An Dương Vương. Ngày thi sẽ trùng với ngày học môn THCB theo thời khóa biểu của sinh viên tại trường. Thời gian thi lý thuyết sẽ bắt đầu từ ngày 28/11/2017 kết thúc ngày 04/12/2017.

Thông báo khác:

- Sinh viên cần kiểm tra thông tin của mình (họ tên, mã số sinh viên, ngày sinh, nơi sinh…) nếu có sai sót thông báo về văn phòng ghi danh 221 Nguyễn Văn Cừ hoặc C.Tuyết: 0126.779.5922 hoặc C.Huyền: 0909.747.755 trước 17g00 ngày 15/11/2017 để kịp thời điều chỉnh.

- Những SV không bổ sung đầy đủ hồ sơ (đơn đăng ký, CMND photo và 2 ảnh 4*6) sẽ không được vào phòng thi.

- Sinh viên khi đến dự thi cần mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để giám thị đối chiếu.

- Không được phép mang tài liệu, điện thoại di động, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, phương tiện sao chép dữ liệu vào phòng thi.

- Mọi thắc mắc xin phản hồi về văn phòng ghi danh 221 Nguyễn Văn Cừ (SĐT: 028 38 392 549 - 028 38 300 609) để kip thời điều chỉnh trước 17g00 ngày 15/11/2017. Hết thời hạn trên, Trung tâm không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của sinh viên.

Trân trọng.

Danh sách sinh viên K43 thi thực hành <xem chi tiết>

Danh sách sinh viên K43 thi lý thuyết <xem chi tiết>

Ngày đăng: 13-11-2017, NhanLe