Lịch thi lý thuyết - Dành cho sinh viên K42 (2016-2017)

Các bạn sinh viên bấm vào liên kết bên dưới để xem thông tin về thời gian và phòng thi môn thi THCB - phần Lý thuyết.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Chú ý:

  • Các bạn thí sinh có đăng ký thi nhưng KHÔNG có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ với văn phòng trước thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2016.  Sau thời gian này, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
  • Tất cả các phòng thi được tổ chức tại Dãy E, Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.