THÔNG BÁO ĐIỂM POWERPOINT SINH VIÊN K43 - HK2 NĂM HỌC 2017 - 2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

- Đã có danh sách điểm Power Point cập nhật các lớp sinh viên K43 - HKII năm học 2017-2018. Thông báo sinh viên theo dõi và phúc khảo từ ngày 03-05-2018 đến hết ngày 12-05-2018.

- Bảng điểm đính kèm <xem chi tiết>

Trân trong.

THÔNG BÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH SINH VIÊN THI LÍ THUYẾT TIN HỌC CƠ BẢN (SVK43 - HKII NĂM HỌC 2017 - 2018)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Đã có danh sách cập nhật thi lý thuyết cấp chứng chỉ THCB của sinh viên K43 - HK2 - Năm học 2017&2018.

Danh sách đính kèm <Xem chi tiết>

Trân trọng

Ngày đăng: 02-05-2018, NhanLe

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THI LÍ THUYẾT TIN HỌC CƠ BẢN (SVK43 - HKII NĂM HỌC 2017 - 2018)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Đã có danh sách thi lý thuyết cấp chứng chỉ THCB của sinh viên K43 - HK2 - Năm học 2017&2018.

Danh sách đính kèm <xem chi tiết>

- SV đọc kỹ nếu có sai sót hay thiếu thông tin thì liên hệ Cô Huyền tại văn phòng dãy A, giờ hành chính, các ngày 2,4,6 ĐT: 028.38.300.609.

- Thời gian thi: từ ngày 21/5 đến 26/5/2018.

- Thi vào đúng giờ học của lớp.

- Địa điểm thi: dãy H.

Lưu ý: tất cả các bạn sinh viên học môn Tin học cơ bản (kể cả sinh viên học bên KTX) sẽ tập trung thi tại dãy H, Trường ĐHSP. 280 An Dương Vương Q5.

Trân trọng.

Ngày đăng: 16-04-2018, NhanLe

THÔNG BÁO SINH VIÊN K43 - HKII (2017 - 2018)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Danh sách chính thức<Xem chi tiết>

Ngày đăng: 24-04-2018, NhanLe

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIN HỌC CƠ BẢN SINH VIÊN K43 HKII (NĂM HỌC 2017-2018)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Đã có danh sách thi THCB của sinh viên K43 - HK2 - Năm học 2017&2018.

Danh sách sinh viên K43 HKII <xem chi tiết>

- SV đọc kỹ nếu có sai sót hay thiếu thông tin thì liên hệ Cô Huyền tại văn phòng dãy A, giờ hành chính, các ngày 2,4,6 ĐT: 028.38.300.609.

- Thời gian thi: từ ngày 14/5 đến 19/5/2018.

- Thi vào đúng giờ học của lớp.

- Địa điểm thi: dãy H.

Lưu ý: tất cả các bạn sinh viên học môn Tin học cơ bản (kể cả sinh viên học bên KTX) sẽ tập trung thi tại dãy H, Trường ĐHSP. 280 An Dương Vương Q5.

Trân trọng.

Ngày đăng: 16-04-2018, NhanLe