Thông tin liên hệ

1.Thời gian làm việc của phòng ghi danh:

- Từ 7g30 đến 21g00 (không nghỉ trưa)

- Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (CN và ngày lễ nghỉ)

- SĐT: 028 38 392 549 - 028 38 300 609

2. Lịch tiếp học viên, sinh viên, khách hàng của Ban Giám Đốc

- Thứ 6 hàng tuần

- Từ 14g00 đến 16g00

- SĐT: 028 38 303 676

3. Khách hàng có nhu cầu liên kết hợp tác đào tạo hoặc liên kết tổ chức thi liên hệ

- Cô Lê Thị Huyền (Phó Giám Đốc)

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- SĐT: 028 38 300 609

4. Học viên có nhu cầu học kèm riêng vui lòng liên hệ

- Cô Lê Thị Huyền (Phó Giám Đốc)

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- SĐT: 028 38 300 609