Danh sách thi tự do - Ngày 15/01/2017

Các bạn bấm vào link sau để tải về:

Danh sách thi tự do - ngày 15/01/2017

Chú ý:

          Các bạn thí sinh chú ý kỹ về thời gian và phòng máy.

          Trung tâm sẽ không giải quyết cho các bạn về vấn đề đi trễ vì bất cứ lý do gì.

Danh sách thi tự do - Ngày 08/01/2017

Các bạn bấm vào link sau để tải về:

Danh sách thi tự do - ngày 08/01/2017

Chú ý:

          Các bạn thí sinh chú ý kỹ về thời gian và phòng máy.

          Trung tâm sẽ không giải quyết cho các bạn về vấn đề đi trễ vì bất cứ lý do gì.

Kỳ thi tự do 28-08-2016

Đăng ký thi đến hết 12h00 ngày 27-08-2016

Kỳ thi tự do lần 5 năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 28-08-2016

 • Thời gian thi: 7g30 đến 17g.
 • Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn vào các ca thi liên tiếp trong ngày
 • Lệ phí thi 50.000/môn đối với các học phần Windows & Internet, Ms.Word, Ms.Excel
  Lệ phí thi 70.000/môn đối với các học phần khác
 • Vào phòng thi phải có giấy tờ tùy thân có hình.
 • Không trả lệ phí hoặc đổi môn thi, giờ thi sau khi đăng ký.

Danh sách thi tự do - Ngày 14/01/2017

Các bạn bấm vào link sau để tải về:

Danh sách thi tự do - ngày 14/01/2017

Chú ý:

          Các bạn thí sinh chú ý kỹ về thời gian và phòng máy.

          Trung tâm sẽ không giải quyết cho các bạn về vấn đề đi trễ vì bất cứ lý do gì.

Kỳ thi tự do 14-08-2016

Đăng ký thi đến hết ngày 11-08-2016

Kỳ thi tự do lần 3 năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 14-08-2016

 • Thời gian thi: 7g30 đến 17g.
 • Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn vào các ca thi liên tiếp trong ngày
 • Lệ phí thi 50.000/môn đối với các học phần Windows & Internet, Ms.Word, Ms.Excel
  Lệ phí thi 70.000/môn đối với các học phần khác
 • Vào phòng thi phải có giấy tờ tùy thân có hình.
 • Không trả lệ phí hoặc đổi môn thi, giờ thi sau khi đăng ký.