Thời khóa biểu khóa 235 đợt 2

 Khai giảng thứ 4, thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần

 Download

Thời khóa biểu khóa 233 đợt 2

Do có sự thay đổi, nên TTTH đã điều chỉnh lại trong TKB khóa 233 đợt 2. Ngày điều chỉnh 15-03-2016.

 

 

Thời khóa biểu khóa 234 đợt 2

 Thời khóa biểu đã có điều chỉnh ngày 25/4/2016

 Download