VỀ GIẢNG DẠY

Khoá 216/ii sau Tết số lượng học viên tham gia rất khả quan, rất mừng là có lớp cho hầu hết quí thầy cô.

Các trung tâm bạn không ngừng cạnh tranh.

Đề nghị quí thầy cô:

Phát huy ưu điểm: chăm sóc học viên chu đáo trong giờ học, tận tình và tận tâm ...

Hạn chế: làm việc riêng trong giờ dạy, đọc báo, chơi FB, G+ ....

Đề nghị anh chị ctv-vp: chăm sóc, tư vấn khách hàng-học viên tốt hơn ..

Tất cả vì tương lai của chúng ta ...

3.3.2014