Kỳ thi tự do 02-03-2014

Đăng ký thi đến hết ngày 27-02-2014

Kỳ thi tự do lần 2 năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 02-03-2014

  • Thời gian thi: 7g30 đến 17g.
  • Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn vào các ca thi liên tiếp trong ngày
  • Lệ phí thi 50.000/môn.
  • Vào phòng thi phải có giấy tờ tùy thân có hình.
  • Không trả lệ phí hoặc đổi môn thi, giờ thi sau khi đăng ký.