Ngày hội Công nghệ thông tin 15/04/2017

Trung tâm Tin học hân hạnh là một trong số những nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình ngày hội Công nghệ Thông tin hằng năm của khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Ngày 15/04/2017, Trung tâm được trao tặng kỷ niệm chương của Ban tổ chức.