Trung tâm Tin học tổ chức kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản cho Công An tỉnh Vĩnh Long - Ngày 16/04/2017

Ngày 16/04/2017, Hội đồng Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư Phạm TPHCM đã tổ chức thành công kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản cho đối tượng Công An tỉnh Vĩnh Long.

Địa điểm thi: Trường Trung học phổ thông tình Vĩnh Long.