Cơ cấu nhân sự - Trung tâm Tin học Đại học Sư Phạm TP.HCM

Cơ cấu nhân sự - Trung tâm Tin học Đại học Sư phạm TP.HCM

 

Lê Đức Long

Tiến sĩ Công Nghệ Thông Tin

Giám đốc Trung tâm Tin học

Phó trưởng khoa CNTT

Điện thoại: 083 830 36 76

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lê Thị Huyền

Thạc sĩ Toán - Tin học

Phó giám đốc Trung tâm Tin học

Trưởng phòng Kinh doanh & Đào tạo

Điện thoại: 083 830 06 09

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Bảo Thạch

Nhân viên Kinh doanh & Tiếp thị

Điện thoại: 083 830 06 09

Email: 

 

Nguyễn Văn Điển

Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin

Tổ trưởng chuyên môn

Chuyên trách mảng: Tin học Văn phòng, Tin học ứng dụng

Chứng chỉ MOS, IC3, MCE

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tạ Quang Thanh

Ban biên tập và biên soạn tài liệu

SĐT:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Thị Tuyết

Ban biên tập và biên soạn tài liệu

SĐT:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Mùi

Nhân viên ghi danh

SĐT: (08) 38 300 609

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trịnh Thanh Hồng

Nhân viên ghi danh

SĐT: (08) 38 300 609

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Tấn Anh

Nhân viên văn phòng

SĐT: (08) 38 300 609

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Văn Huy

Chuyên viên đào tạo trực tuyến (e-Learning)

SĐT: 0166 322 4095

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phạm Huy Châu

Bộ phận kỹ thuật phòng máy

Danh sách giảng viên Trung tâm 

Lê Thanh Dũng

Giảng viên trung tâm

Trần Hữu Cường

Giảng viên trung tâm

Đồng Tường Việt

Giảng viên trung tâm

Võ Văn Viện

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Khánh Bình

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Lê Minh Đức Hùng

Giảng viên trung tâm

Phạm Quốc Hùng

Giảng viên trung tâm

Lê Đình Quang

Giảng viên trung tâm

Trần Xuân Phương Nam

Giảng viên trung tâm

Trần Nguyễn Thanh Ngân

Giảng viên trung tâm

Phan Nhật Thanh

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Quốc Thuận

Giảng viên trung tâm

Lê Nguyên Phương

Giảng viên trung tâm

Mai Thị Giang Thùy

Giảng viên trung tâm

Huỳnh Thị Yến Phương

Giảng viên trung tâm