Cơ cấu nhân sự - Trung tâm Tin học Đại học Sư Phạm TP.HCM

Cơ cấu nhân sự - Trung tâm Tin học Đại học Sư phạm TP.HCM

 

Lê Đức Long

Tiến sĩ Công Nghệ Thông Tin

Giám đốc Trung tâm Tin học

Phó trưởng khoa CNTT

Điện thoại: 083 830 36 76

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lê Thị Huyền

Thạc sĩ Toán - Tin học

Phó giám đốc Trung tâm Tin học

Trưởng phòng Kinh doanh & Đào tạo

Có chứng chỉ Master MOS

Là đồng tác giả của quyển sách:

- Hiểu Biết về CNTT cơ bản, NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM. 

Điện thoại: 083 830 06 09

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Bảo Thạch

Nhân viên Kinh doanh & Tiếp thị

Điện thoại: 083 830 06 09

 

 

Nguyễn Văn Điển

Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin

Tổ trưởng chuyên môn

Có chứng chỉ Master MOS Master

Là tác giả và đồng tác giả của nhiều quyển sách:              

- Xử lý văn bản (2015), NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.              

- Tin học cơ bản (2017), NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.              

- Tài liệu ôn tập Tin học cơ bản (2017), NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện đội tuyển tin học của trường ĐHSP với thành tích:

- 1 giải nhất quốc gia cuộc thi MOSWC 2016.

- 1 giải đồng thế giới cuộc thi MOSWC 2016.

- 1 giải 3 cuộc thi MOSWC 2017.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tạ Quang Thanh

Ban biên tập và biên soạn tài liệu

SĐT:

Là tác giả và đồng tác giả nhiều quyển sách:

- Hiểu biết cơ bản về CNTT,  NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.

- Sử dung máy tính cơ bản, NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.  

- Sử dung Internet cơ bản, NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Thị Tuyết

Ban biên tập và biên soạn tài liệu

SĐT:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trịnh Thanh Hồng

Nhân viên ghi danh

SĐT: (08) 38 300 609

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Tấn Anh

Nhân viên văn phòng

SĐT: (08) 38 300 609

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Văn Huy

Chuyên viên đào tạo trực tuyến (e-Learning)

SĐT: 0166 322 4095

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phạm Huy Châu

Bộ phận kỹ thuật phòng máy

Danh sách giảng viên Trung tâm 

Lê Thanh Dũng

Giảng viên trung tâm

Có chứng chỉ Master MOS

Trần Hữu Cường

Giảng viên trung tâm

Là tác giả và đồng tác giả nhiều quyển sách:

- Xử lý bảng  tính cơ bản,   NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.

Có chứng chỉ Master MOS

Đồng Tường Việt

Giảng viên trung tâm

Võ Văn Viện

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Khánh Bình

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Lê Minh Đức Hùng

Giảng viên trung tâm

Phạm Quốc Hùng

Giảng viên trung tâm

Lê Đình Quang

Giảng viên trung tâm

Trần Xuân Phương Nam

Giảng viên trung tâm

Là tác giả và đồng tác giả nhiều quyển sách:

- Sử dung trình chiếu cơ bản,  NXB Đại học Sư Phạm Tp.HCM.

Trần Nguyễn Thanh Ngân

Giảng viên trung tâm

Có chứng chỉ Master MOS

Phan Nhật Thanh

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Giảng viên trung tâm

Nguyễn Quốc Thuận

Giảng viên trung tâm

Lê Nguyên Phương

Giảng viên trung tâm

Mai Thị Giang Thùy

Giảng viên trung tâm

Huỳnh Thị Yến Phương

Giảng viên trung tâm