Thông báo về việc lùi ngày cấp chứng chỉ Tin học đợt thi 09/07/2017

Theo dự kiến, khoảng 04 tuần sau khi thi sẽ phát chứng chỉ cho học viên.Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên đợt thi này có thể sẽ phát chứng chỉ trễ hơn dự kiến.

Kính mong các anh/chị học viên thông cảm.

Trường hợp anh/chị nào có nhu cầu chứng chỉ gấp để bổ túc hồ sơ, có thể liên hệ phòng ghi danh để làm Giấy xác nhận tạm thời.