Thông báo: Kỳ thi ngày 26/3/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học - Đại học Sư Phạm xin thông báo:

- Kỳ thi ngày 26/3/2017 đã có chứng chỉ.

- Các bạn vui lòng liên hệ Phòng ghi danh để nhận.

- Khi đến nhận, các bạn mang theo biên laiCMND để đối chiếu.

Địa chỉ phòng Ghi danh:

- 221 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM

- Điện thoại: (08) 38 392 549

Trân trọng.