Đợt thi ngày 09/07/2017 và 23/07/2017 đã có chứng chỉ.

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên tham gia kỳ thi tự do - ngày 09/07/2017 và 23/07/2017 như sau:

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

- Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMTND

Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (028) 38.392.549

Đợt thi ngày 25/06/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên tham gia kỳ thi tự do - ngày 25/06/2017 như sau:

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

-Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMTND

Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (08) 38.392.549

Đợt thi ngày 11/06/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên tham gia kỳ thi tự do - ngày 11/06/2017 như sau:

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

-Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMTND

Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (08) 38.392.549

Thông báo về việc lùi ngày cấp chứng chỉ Tin học đợt thi 09/07/2017

Theo dự kiến, khoảng 04 tuần sau khi thi sẽ phát chứng chỉ cho học viên.Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên đợt thi này có thể sẽ phát chứng chỉ trễ hơn dự kiến.

Kính mong các anh/chị học viên thông cảm.

Trường hợp anh/chị nào có nhu cầu chứng chỉ gấp để bổ túc hồ sơ, có thể liên hệ phòng ghi danh để làm Giấy xác nhận tạm thời.

Đợt thi ngày 28/05/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên tham gia kỳ thi tự do - ngày 28/05/2017 như sau:

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

-Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMTND

Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (08) 38.392.549