Bộ giáo trình mới - Được biên soạn theo Thông tư 30 của Bộ TTTT

Trung Tâm Tin Học Đại Học Sư Phạm TP.HCM gửi đến các bạn một số hình ảnh của bộ giáo trình mới, được biên soạn theo Thông Tư 30 của Bộ TTTT.